Loader


مجموعه راه های ارتباط با امداد خودرو جاده چالوس

آدرس :

امداد خودرو جاده چالوس با پوشش دهی جاده چالوس از میدان امیر کبیر تا گچسر بصورت سیار امدادرسانی می نماید

تماس :

09109314841

شنبه تا چهارشنبه :

امداد خودرو جاده چالوس شبانه روزی باز است

پنج شنبه :

امداد خودرو جاده چالوس در 24 ساعت شبانه روز فعال است

جمعه :

امداد خودرو جاده چالوس در 24 ساعته در 7 روز هفته در خدمت هموطنان می باشد.